Про УТО

Українське товариство оцінювачів було засновано в 1994 році як перша професійна громадська організація, яка об’єднує оцінювачів в області оцінки нерухомості та бізнесу. Наша цілеспрямована робота – це впровадження Міжнародних стандартів оцінки майна та майнових прав і кращих практик оцінки в професійну діяльність оцінювачів в Україні

Міжнародна співпраця

Українське товариство оцінювачів є активним членом організацій, які об’єднують міжнародне оціночне співтовариство: таких як Європейська група асоціацій оцінювачів (TEGOVA), Міжнародна Рада зі стандартів оцінки (IVSC), уклало договори про співпрацю з Американським інститутом оцінки та багатьма національними професійними громадськими організаціями оцінювачами.

IVSC

Член Міжнародної Ради зі стандартів оцінки (IVSC). IVSC – міжнародна неприбуткова організація, яка відповідає за просування міжнародних стандартів оцінки (IVS) та об’єднує більше 130 національних оціночних професійних організацій, асоціацій, корпоративних членів, інститутів і університетів.

https://www.ivsc.org

TEGoVA

Член TEGoVA, Європейської групи асоціацій оцінювачів. TEGoVA – це європейська міжнародна організація, що об`єднує 71 асоціацію оцінювачів з 37 країн Європи. УТО отримало статус AMA: Асоціація – член TEGoVA з правом присуджувати звання Визнаний Європейський Оцінювач (REV)
.

https://www.tegova.org

RICS

Члени УТО мають сертифікати RICS (Королівський інститут сертифікованих сюрвейєрів)

https://www.rics.org

Статус AMA

УТО – член TEGoVA з правом присвоєння звання Визнаний Європейський Оцінювач (REV)

FIABCI

Член Міжнародної федерації нерухомості FIABCI – Україна

https://www.fiabci-ukraine.news
https://fiabci.org

Стисла історія УТО

Українське товариство оцінювачів було засновано в 1994 році як професійна громадська організація, яка об’єднує оцінювачів в області оцінки нерухомості та бізнесу. До структури УТО входить Рада УТО, яка складається з 47 членів Ради та включає представників з 25 регіональних відділень, охоплюючи всю територію України. При Раді УТО створено дев’ять Комітетів та Експертна Рада з рецензування.

Чому ми?

Коротка історія та роль

Створення 25 листопада 1994 року Українського Товариства оцінювачів започаткувало експертну оцінку ринкової вартості майна та майнових прав в Україні. В квітні 1995 року УТО були розроблені й прийняті Норми професійної діяльності, які базувались на Стандартах Міжнародного комітету по стандартам оцінки і включали методологію експертної оцінки та норми етики оцінювачів. Основні положення Норм професійної діяльності оцінювачів були визнані органами державного управління, експертами-оцінювачами і українським суспільством.  З метою забезпечення належної якості професійної діяльності оцінювачів  Радою УТО була створена Експертна Рада, Комітет по сертифікації, прийняті Положення УТО, що забезпечували статутну діяльність громадської організації. В подальшому члени УТО прийняли активну участь в розробці Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», а також національних стандартів оцінки, затверджених у 2003-2007 роках Кабінетом Міністрів України. 

Основні види діяльності

Основною метою діяльності Українського товариства оцінювачів є впровадження Міжнародних стандартів оцінки майна та майнових прав та найкращих практик оцінки в професійну діяльність оцінювачів в Україні, а також забезпечення високого рівня фаховості членів УТО, захист професійних інтересів оцінювачів, забезпечення громадського визнання рівня їх професійних досягнень як в Україні, так і серед міжнародної оціночної спільноти.

Для реалізації статутної діяльності, УТО постійно проводить Міжнародні науково-практичні конференції та семінари з питань оцінки майна та майнових прав, проводить навчання та сертифікацію TEGOVA, займається перекладом українською, публікацією та розповсюдженням в Україні стандартів IVSC, приймає активну участь в процесах вдосконалення українських національних стандартів оцінки, розробляє програми професійної підготовки, сертифікації та підвищення кваліфікації українських оцінювачів та членів УТО, які є громадянами інших країн.

Основні напрямки розвитку

УТО створена та розвивається як громадська професійна організація оцінювачів, базується на демократичних засадах і є частиною громадянського суспільства в Україні. Прагненнями організації є визнання фаховості членів УТО в Європі і в світі. На даний час 57 членів УТО  мають сертифікати REV (визнаний європейський оцінювач), 26 – сертифікати членів RICS (Королівський інститут сертифікованих сюрвейєрів), 60 представлені у переліку оцінювачів, що рекомендуються споживачам оціночних послуг IVSC (Міжнародною Радою зі стандартів оцінки).

Організація

Українське товариство оцінювачів засновано в 1994 році як професійна громадська організація, яка об’єднує оцінювачів в галузі оцінки майна та майнових прав. Керівним органом між Зборами членів УТО є Рада УТО. До Складу Ради обрано 47 членів, у тому числі представники  25 обласних та регіональних відділень. В структурі Ради УТО десять комітетів та Експертна Рада.

Склад та структура Завантажити

Членство

За статутом УТО об`єднує фізичних осіб – оцінювачів. Членами УТО можуть бути громадяни України та іноземні громадяни.

Публікації

Щоквартальний бюлетень “Вісник оцінки” з 1996 року, навчальні посібники, переклади МСО 2007, 2011, 2017.

Положення та документи УТО

Корисні ресурси

ФДМУ

Фонд Держмайна України

НБУ

Національний банк України

ВРУ

Верховна Рада України

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

КМУ

Кабінет міністрів України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Мінюст

Міністерство юстиції України

Міністерство аграрної політики України та продовольства України

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство інфраструктури України

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністерство фінансів України

Вісник державних закупівель

Інформаційний портал про банки України

Бажаєте приєднатися?

Натисніть “Подати заявку” щоб отримати можливість стати частиною товариства оцінювачів України

КОНТАКТИ
Україна, 01133 м. Київ, вул. Ген. Алмазова, 18/7, оф. 209
Тел: +38 044 501 27 76
assetuto@uto.com.ua asset@uto.com.ua